søndag 4. mars 2012

☾✧❯❯⟁✧⟁❮❮✧☽

Mot
Det å tørre å stå i det, tørre å stole på den JEG er, tørre å vite  og finne ut hvem JEG er, er nøkkelen. Nøkkelen til hva? Til å kunne oppleve seg selv gjennom egne øyne, ikke andres. Til å kunne skape sitt liv på egne premisser, og ikke utifra tillærte mønster. Da kommer roen og gleden.


Ingen kommentarer: